Legislativa a normy

09.02.2021 19:01
Zkoušku těsnosti metodou kapilární elevace (penetrační zkoušku), lze provádět pouze u nádrží z nenasákavých materiálů (např. plast, ocel). Pro zkoušku se požívají čisitč, penetrant a vývojka, obvykle v aerosolové formě. Touto zkouškou lze odhalit netěsnost ve formě mikrotrhlin. Na očištěný zkoušený...
28.01.2021 19:29
Pokud se nejedná o skladování nebezpečné či zvlášť nebezpečné látky, je klíčové možství látky, resp. zacházení ve větším rozsahu. To upravuje vyhláška č. 450/2005 Sb. v §2 odst.  b) zacházením se závadnými látkami ve větším rozsahu = zacházení se závadnými látkami v kapalném skupenství v...
03.05.2020 20:26
Nedávno jsme obdrželi dotaz: Provozujeme jímky pouze na sběr odpadních vod ze sociálních budov. Velikosti jímek jsou cca 20m3 a 2m3. Materiál plast a beton. Jak často je třeba vykonávat zkoušku těsnosti a je-li vůbec potřeba, nejedná-li se o jímky se závadnými látkami? Zde je odpověď s...
03.05.2020 20:00
Odpověď na tuto otázku závisí na velikosti nádrže. Je-li nádrž na naftu generátoru do objemu 1000 l včetně, nařizuje vodní zákon provádění zkoušek těsnosti nádrže. Vodní zákon rolišuje u závadných látek podkategorie nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky. Zvláštní kategorií nebezpečných a zvlášť...
29.04.2020 20:04
Popišme si problematiku na příkladu zemědělské farmy, kde byla u plánovaného kravína právě dostavěna tříkomorová železobetonová podzemní nádrž na jímání kejdy. Samozřejmostí dodavatele takové nádrže by mělo být provést závěrem výstavby provézt zkoušku těsnosti dle příslušných technických norem,...
07.02.2016 19:36
Na základě nového vydání normy ČSN 75 0905: 2014 – Zkoušky těsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží došlo ke změně požadavku na kvalifikaci pracovníka provádějícího zkoušení těchto nádrží čl. 4.7 uvedené normy.   V souladu s touto změnou tam, kde se zkouší nádrže na agresívní...
28.07.2015 20:05
S laskavým svolením Jana Klíra z Výzkumného ústavu roslitnné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni uvádím odkaz na jeho prezentaci, ve které podrobně popisuje problematiku registrace uskladnění a aplikace digestátu s bohatými odkazy na legislativu. Prezentace VÚVR, v.v.i. ke stažení zde (verze z...
06.07.2015 10:25
Od 1.1.2015 platí Nařízení vlády 309/2014 Sb. o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor[1]. V příloze č. 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb. Seznam kontrolovaných standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu  (DZES) pro oblasti pravidel...
13.05.2015 21:24
V rámci programu OPŽP 2014 - 2020 lze získat podporu až 90% na rekonstrukce skladovacích nádrží. Typy podporovaných projektů: rekonstrukce skladovacích nádrží vč. realizace havarijních jímek, rekonstrukce skladů hořlavých kapalin, rekonstrukce skladovacích nádrží kapalných...
16.10.2014 21:22
            Systém kontroly při vyplácení dotací zemědělských z EU V České republice jsou od 1. 1. 2009 prováděny Kontroly podmíněnosti (Cross Compliance). Od 1. 1. 2009 je v České republice vyplácení přímých podpor a dalších vybraných dotací podmíněno...
1 | 2 >>

Cerftifikáty

Ke všek zkouškám těsnosti Vám dodáme naše kompletní dokumenty (V souladu s aktuálně platnou legislativou a normami v tomto oboru: ČSN 75 0905:2004 a Vyhláškou č. 66/2014):

Marek

 

Ondřej

V roce 2020 jsme absolvovali odborné zkoušky při kterých jsme si rozšířili certifikaci na další metody NDT zkoušení. Platnost našich dokumentů byla prodloužena do roku 2025.

Kontakt

Odovik, s.r.o. K Myslivně 6
Střelice
66447
IČ 029 37 867
DIČ CZ 029 37 867
+420 722 204 511
+420 776 724 839
tesnostnadrzi@gmail.com